Home Languages FAQ: Websäiten op Lëtzebuergesch

FAQ: Websäiten op Lëtzebuergesch

by Christophe Froehling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Argument: Internetsite solle méisproocheg sinn, fir keen ze diskriminéieren. Dozou gehéiert, dass de Contenu muss konsequent op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch (an Englesch / aner Sproochen) accessibel sinn.

Esou Mesure kënne fërderlech sinn, ma d’Ëmsetzung kascht vill Zäit a Geld. An der Theorie kéinte konsequent méisproocheg gefouert Internetsiten effektiv zur Visibilitéit vum Lëtzebuergeschen an der Duerchféierung vun der geliefter Méisproochegkeet bäidroen. Bedenkt awer: Fir kleng Säiten, op deene sech just e puer Informatioune befannen (z.B. Veräiner, Restauranten, Buttéker …), ass dat natierlech méi einfach ze realiséieren wéi fir grouss Säiten, op där masseg Donnéeë stinn, déi och nach Dag fir Dag aktualiséiert musse ginn (z.B. Guichet, Gouvernement, gréisser Gemengen …). An deene leschte Fäll bréicht ee fir all Site eng Ekipp, déi sech ëm d’Iwwersetzung, d’Programmatioun a virun allem d’Aktuellhale vum Contenu këmmert. Dat ass net nëmme mat Käschte verbonnen, mee och mat engem zousätzlechen Aarbechtsopwand. An der Reegel gëlt: Fir all zousätzlech Sprooch verduebelt sech den Opwand – an dee musse sech déi respektiv Servicer och leeschte kënnen.

Vill Internetsiten sinn den Ament och net konzipéiert, fir eng méisproocheg Ëmstellung hannert de Kulissen z’erméiglechen. An der Reegel huet een hei besser, fir komplett nei Säiten ze schafen.Déi mussen da vun engem Grupp realiséiert ginn, wat natierlech och nees kascht. Dofir muss fir d’éischt e Budget festgeluecht ginn, gläichzäiteg muss een all déi üblech Demarchen duerchlafen. Dat alleng ka vill Zäit an Usproch huelen. Gespréicher, an deenen ofgewië gëtt, ob sech esou Schrëtt géife rentéieren, ginn iwwregens reegelméisseg a ville Verwaltungsréit gefouert.

Esou e méisproochege Site ass och net vun haut op muer einfach dohigezaubert. Och hei gëlt: Wat méi Donnéeën ënnerzebrénge sinn, wat ee méi Zäit, Suen an Opwand fir d’Programmatioun opbrénge muss. D’Aarbecht muss duebel an dräifach koordinéiert ginn.

Och wa vill Internetsiten net konsequent méisproocheg sinn, sou ginn et der awer eng Rei, déi op d’mannst zwou Sproochen ubidden, déi vun der Majoritéit vun den Notzer verstane ginn.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.