Home Languages FAQ: D’Relatioun Muselfränkesch – Lëtzebuergesch

FAQ: D’Relatioun Muselfränkesch – Lëtzebuergesch

by Christophe Froehling

Obschonn den Ursprong vum Lëtzebuergeschen am Muselfränkeschen ze fannen ass, ass d'Muselfränkescht keng direkt Virstuf vum Lëtzebuergeschen.

D'Muselfränkescht ass eng regional Varietéit vum Mëtteldäitschen, déi souwuel an eiser Groussregioun wéi och a Mëtteldäitschland geschwat gëtt. Nach virun 200 Joer gouf um lëtzebuerger Territoire eng Variant dovunner geschwat. Et war eng Mondaart vu villen an huet – wéi d'Tréierescht, d'Eifelescht oder och d'Uewermosellanescht – zu de muselfränkeschen Dialekter gehéiert.

Wou sech zu Lëtzebuerg am Laf vum 19. Jorhonnert lues a lues en Nationalgefill ausgebilt huet, huet sech d'Variant ëmmer méi vum Muselfränkeschen ofgegrenzt. D'Lëtzebuerger hunn et zu "hirer Sprooch" gemaach, andeems si Literatur verfaasst an den Dialekt Stéck fir Stéck standardiséiert hunn. Esou huet sech d'Lëtzebuergescht vum Muselfränkesche geléist, ähnlech wéi sech beispillsweis d'Héichdäitscht vum Westgermanesche geléist huet. Sënnbildlech: Aus dem muselfränkeschen Aascht ass e lëtzebuergeschen Zweig gespross, dee sou lues ufänkt, Blieder ze kréien.

Dat bedeit awer net, dass d'Muselfränkescht synonym mat Lëtzebuergesch ass – dat géif jo fälschlecherweis heeschen, dass a groussen Deeler vun Däitschland konsequent Lëtzebuergesch geschwat géing ginn.

Et wier och falsch ze behaapten, d'Muselfränkescht wier eng direkt Virstuf vum Lëtzebuergeschen. D'Entwécklung vun enger Sprooch dréckt sech a kontinuéierleche Phasen (also direkte Virstufen) aus. Sou huet sech zum Beispill d'Alhéichdäitscht zum Mëttelhéichdäitschen, d'Mëttelhéichdäitscht dunn zum Fréineihéichdäitschen an d'Fréineihéichdäitscht schliisslech zum Neihéichdäitschen entwéckelt. Haut schwätzt kee méi Alhéichdäitsch, well dës Sproochstuf vum modernen Héichdäitsch ofgeléist gouf. D'Muselfränkescht gouf awer net vum Lëtzebuergeschen ofgeléist, schliisslech fleegen och haut nach vill Leit hire respektive muselfränkeschen Dialekt. Et ass éischter esou, dass sech d'Lëtzebuergescht vum Muselfränkesche separéiert huet an elo seng eege Varianten erunzillt (Eechternoocher, Miseler, Veiner asw.). Säit d'Lëtzebuergescht zur eegestänneger Sprooch ginn ass, entwéckele sech déi zwou Varietéite simultan niefteneen.

>>>> Méi Informatiounen zur Sproochgeschicht fannt dir hei oder och nach hei. <<<<

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.