Home Languages FAQ: CPLL – Conseil fir d’lëtzebuerger Sprooch

FAQ: CPLL – Conseil fir d’lëtzebuerger Sprooch

by Christophe Froehling

De Conseil permanent pour la langue luxembourgeoise (CPLL) hëlt wéinst senger Koordinatiounsfunktioun eng wichteg Roll bei der Observatioun an der Entwécklung vun der lëtzebuerger Sprooch an. E gouf 1999 gegrënnt an ënnersteet dem Kultur- an Educatiounsministère, mat deenen en am Austausch steet. Zu sengen Haaptmissiounen zielen de Studium an d’Verbreedung vun der lëtzebuerger Sprooch, souwéi d’Koordinatioun vun den Aarbechten um neie lëtzebuerger Dictionnaire. Am Optrag vun de concernéierte Ministèrë gëtt den CPLL Avisen zu Sproochfroen of. Gläichzäiteg gëtt e Recommandatiounen, wéi een d’Lëtzebuergescht (besser) enseignéiere kann. Fir dësen Aufgabe gerecht ze ginn, schafft de Conseil enk mat aneren Institutiounen zesummen, déi sech mam Lëtzebuergesche befaassen.

Aktuell setzt sech de Conseil aus 11 Memberen zesummen, déi aus ënnerschiddleche Beräicher kommen, an deenen d’Lëtzebuergescht thematiséiert gëtt. Zu de Memberen zielen zum Beispill de bekannten Historiker a Linguist Alain Atten, de Lex Roth vun der Actioun Lëtzebuergesch oder och de Peter Gilles vun der Uni Lëtzebuerg.

Zënter e puer Joer këmmere sech zwou Aarbechtsgruppen (Orthographie, Grammaire) ëm d’Standardiséierung vun der Sprooch. Ee wichtege Schrëtt ass dobäi déi nei Reform vun der Schreifweis.

De Conseil huet säi Sëtz am Nationale Literaturzentrum (CNL) zu Miersch.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.