Home Languages FAQ: Actioun Lëtzebuergesch

FAQ: Actioun Lëtzebuergesch

by Christophe Froehling

D’Actioun Lëtzebuergesch (AL) ass eng Asbl, déi am November 1971 an d’Liewe geruff gouf mat der Zilsetzung “fir alles anzetrieden, wat lëtzebuergesch ass, apaart fir eis Sprooch, geschwat a geschriwwen”. Grënnungspresident war de Lex Roth, deen zënter 1998 als Vizepresident agéiert an ënnert anerem an der Kommissioun vum CPLL sëtzt.

D’Associatioun gouf an enger Zäit gegrënnt, an där d’Lëtzebuergescht nach net iwwergräifend am ëffentleche Raum vertruede war. Sou war zum Beispill d’Mass an der Kierch nëmmen op Däitsch an d’Zeitungen hunn an der Reegel op Franséisch oder op Däitsch funktionnéiert. Deemols war ongewëss, wat fir e Wee d’Lëtzebuergescht an Zukunft géing aschloen.

Déi positiv Entwécklung vun der Sprooch ass a ville Beräicher dacks op d’Aarbecht vun der Actioun Lëtzebuergesch zréckzeféieren – mol méi, mol manner direkt. Sou huet d’Associatioun grad bei der Organisatioun vu Sproochcourse Pionéieraarbecht geleescht. E grousse Succès haten awer och hir Virlage fir Gebuerts-, Hochzäits- an Doudesannoncen op Lëtzebuergesch.

Zënter 1984 verdeelt d’AL d’Sëlwerplack “Dicks-Rodange-Lentz” fir besonnesch Verdéngschter ëm d’lëtzebuerger Sprooch.

Aktuell fuerdert d’AL virun allem, dass dem Lëtzebuergeschen eng Plaz an der Constitutioun ageraumt gëtt. Si begréissen, dass d’lëtzebuerger Sprooch am Art. 4 (1) vun der neier Verfassung virgesinn ass: “La langue du Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.”

An der Zäit gouf d’Actioun Lëtzebuergesch dofir kritiséiert, datt se resolut un engem antiquéierte Lëtzebuergesch géing festhalen an dobäi vergiesse géif, dass sech eng lieweg Sprooch per Definitioun verännert. Dat géing d’Leit veronsécheren a se dorun hënneren, d’Sprooch fräi ze benotzen.

Vereenzelt Membere si wéinst auslännerfeindleche Remarquen negativ opgefall a goufen doropshin erausgeheit. Zënterhir ënnersträicht d’Actioun Lëtzebuergesch ëmmer nees, dass si sech vun all Ofgrenzungstendenz vis-a-vis vun Net-Lëtzebuerger distanzéiert.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.